Bazując na wieloletnim doświadczeniu i posiadanych możliwościach produkcyjnych, HOKE S.C. realizuje kompleksową prefabrykację rozdzielnic, szaf, skrzynek itp. stosowanych w energetyce, automatyce, przemyśle, itp. Prefabrykacja obudów realizowana jest na podstawie dokumentacji wykonawczej dostarczanej przez Klienta, przy zachowaniu wszelkich wymagań i standardów jakościowych oraz technicznych.

W swojej działalności wykorzystujemy wszelkie rozwiązania dostępne na rynku, współpracując z producentami oraz dostawcami aparatury i urządzeń. Prefabrykację realizujemy zarówno na obudowach naszej produkcji, jak również i innych producentów tj. Rittal, ZPAS, Agmar, itd.

Na gotowe prefabrykaty, wystawiamy niezbędne dokumenty potwierdzające spełnienie norm jakościowych i technicznych wymaganych prawem polskim.

obudowy_metalowe

Szafy stacyjne

obudowy_metalowe

Szafy sterowniczo-przekaźnikowe

obudowy_metalowe

Szafy potrzeb własnych

obudowy_metalowe

Szafy pomiarowe

obudowy_metalowe

Szafy telemechaniki, sygnalizacji

obudowy_metalowe

Rozdzielnice NN

obudowy_metalowe

Szafy pośredniczące, sterownicze

obudowy_metalowe

Inne prefabrykacje